Franczyza CEZAR Delikatesy

Oddajemy w Państwa ręce sprawdzony i atrakcyjny biznesowo koncept, którego prowadzenie na zasadach współpracy franczyzowej może stanowić kontynuację rozwoju już istniejącej lub otwarcie nowej placówki handlowej.Rzetelna Firma

 

Kierujemy się maksymą, że o sile i znaczeniu sieci decyduje stan jej najsłabszego ogniwa. Żadna z placówek działających w sieci nie jest pozostawiona samej sobie. 

 

Wiedza o operacyjnym funkcjonowaniu sklepu, daje silne podstawy do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej w lokalnym otoczeniu, prowadzi do istotnych zmian w sposobie funkcjonowania placówki, pozwala czerpać z ogromnych zasobów  wiedzy, zmierzając do unowocześnienia wszystkich aspektów funkcjonowania, a co za tym idzie zwiększenie efektywności i wydajności ekonomicznej.

 

Znaczącym wsparciem rozwoju w ramach sieci franczyzowej CEZAR Delikatesy, a szczególnie na starcie współpracy, jest szybkie i skuteczne pozyskanie wiedzy, która razem z podjętymi działaniami adaptacyjnymi placówki ma przynieść wymierne korzyści ekonomiczne dla Franczyzobiorcy.

 

Temu celowi służy transfer know-how, realizowany przez Franczyzodawcę poprzez etapowe przekazanie wiedzy operacyjnej, jak i odbycie przez Franczyzobiorcę i jego personel szeregu szkoleń wstępnych. Warto podkreślić partnerski charakter sieci franczyzowej CEZAR Delikatesy, której  zadaniem jest wspieranie bieżącej działalności placówki, doradztwo w rozwiązywaniu występujących problemów, pośredniczenie w załatwianiu zgłoszonych przez Franczyzobiorcę w trakcie współpracy wniosków i opinii. Dzięki temu system franczyzowy zapewnia komunikację dwustronną, co pomaga w codziennej pracy, oszczędzając czas.

 

Ważne jest wspólne, stałe wzmacnianie pozycji marki i kreowanie wysokiej rozpoznawalności, a także dobrej opinii. Pragniemy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem w prowadzeniu placówek handlowych, nawiązując współpracę z odpowiedzialnymi i rzetelnymi przedsiębiorcami, posiadającymi niezbędne warunki do prowadzenia placówki w ramach sieci CEZAR Delikatesy.


« powrót

Copyright © 2013 Regionalna Grupa Detaliczna Sp. z o.o. | ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów | tel./fax 14 627-20-79

Newsletter:

Na tej stronie używamy plików cookies w celach reklamowych. Klikając jakikolwiek link na tej stronie i na niej pozostając zgadzasz się by do twojej przeglądarki zostały wysłane cookies. W dowolnej chwili możesz wyczyścić zapisane w swojej przeglądarce cookies oraz możesz je wyłączyć.
Polityka prywatnośći